Dela den här sidan

ARKIVETS UPPDRAG

Arkivera, Förvara och Vårda Handlingar i arkivsäkra lokaler, som är gåvor eller dispositioner från föreningar, stiftelser, företag och privatpersoner i Ödeshögs Kommun.

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv följer, Riksarkivets regler och lagstiftning samt allmänna råd som gäller för all arkivering i vårt land.

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv förkortat ÖLA, är en ideell demokratisk förening, religöst och politiskt obunden. Vi är ett enskilt arkiv, som inte är organiserade i det lagstadgade offentliga arkivväsendet.

Verksamheten i finansieras genom ett årligt kommunalt bidrag från Ödeshögs kommun och medlemsavgifter.  Arkivets styrelse väljs vid föreningens årsmöte.

 

 

 

I de rullbara arkivställagens hyllor förvarar vi handlingarna i arkivkartonger

KONTAKTA OSS


Arkivförvara handlingar,  för framtiden i säkra arkivlokaler.

GÅVA eller DEPONI?

Kontakta arkivföreståndaren, för mer information om hur du bäst förvarar handlingar. 


Arkivföreståndare

Charles Eriksson

Mob. 0734-100678

Mail

erikssonbroholm@gmail.com eller erikssoncharles@gmail.com


Arb.givar. nr 802429-6355 Bankgiro 5697-1054


Arkivets öppetid Torsdagar 8.00-13.00

Besöksadress

Fabriksvägen 17 599 33 Ödeshög (Fd.gamla Vägförvaltningen)
STYRELSEOrdförande Hans Rydberg, Kassör Charles Eriksson, övriga Ledamöter Christer Andersson, Ingrid Staaf, Annika Johansson, Ingvor Johansson, Charlotte Önnestedt, Kommun representant Ann Sofi Brax

Arkivföreståndare Charles Eriksson

                                VÅRA MEDLEMMAR

 24 föreningar, har medlemsskap hos ÖLA.

Boets Byalag, Boets IK, BRF Vinkeln, Centerpartiet, LO Distriktet, Ellen Key Sällskapet Roland Fransson P-arkiv, Rädda Barnen, Rök/, Svanshals byalag, SPF Lysing, Stiftelsen Ingeborg. och Folke Löfs minnesfond, Odd Fellow klubb Lysing, Ombergs Bygdens Kulturarbetareförening

Studieförbundet Vuxenskolan, Ödeshögs Arbetarekommun, Ödeshögs Hembygdsförening, Ödeshögs IK, Ödeshögs Lokal.avd. LRF, Ödeshögs Majbl.kommitte, Ödeshögs Rotaryklubb, Ödeshögs Skyttegille, ÖSAM, Stava Missionsförsamling, Östergötlands Barn


REGI0NALT


Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv är medlemmar i Östergötlands arkivförbund, tidigare benämnt ÖLFA. Det är vår regionala samarbetspartner som ger råd och anvisningar om arkivfrågor. Arkivförbundet anordnar också utbildningar och personalträffar för personal vid föreningsarkiven i hela Östergötland.


Östergötlands Arkivförbund www.ostergotlandsarkivforbund.se


LÄNKAR ANDRA ARKIV
Länsarkivet Vadstena www.riksarkivet.se/vadstena


Östergötlands Museum Linköping www.ostergotlandsmuseum.se


Arbetets museum Norrköping www.arbetetsmuseum.se


Flygmuseet Malmslätt Linköping www.flygvapenmuseum.se


Riksantikvarieämbetet www.raa.se