ÖLA arkivet finns i skyddsrummet hos Ombergs buss

ÖLA arkivet finns i skyddsrummet hos Ombergs buss

Dela den här sidan

ARKIVETS STYRELSE

VÅR HISTORIA

LO-facken i Ödeshög initiativtagare

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, förkortat "ÖLA" är en ideell förening. ÖLA är ett enskilt arkiv, ej ingående i det lagstadgade offentliga arkivväsendet. ÖLA följer alltid Riksarkivets regler och lagstiftning samt allmänna råd som gäller arkivering.

Arkivhistorien i Ödeshög är kort. Det var den förutvarande centralfackliga organisationen, LO-facken i Ödeshög som var initiativtagare till att ÖLA-arkivet bildades. Organisationen inledde samtal med intresserade föreningar och kommunen, redan år1995.

Det tog till den 27 februari år 2003 innan lämpliga lokaler kunde hittas och arkivet kunde öppnas. I fd. skyddsrummet i källaren hos "Ombergs Buss" fann man lämliga lokaler för att installera ett arkiv. Med stöd av statliga bidrag från Riksarkivet och ovärderlig hjälp från Östergötlands läns Arkivförbund ÖLFA, kunde en arkivinredning installerats i lokalerna och verksamheten påbörjas våren 2003.

Samtidigt bildades den ideella föreningen Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv av  intresserade föreningar och organisationer i Ödeshög. Det är denna ideella förening som idag driver arkivverksamheten sedan år 2003. 

 Arkivet har idag 20-talet betalande aktiva föreningar/medlemmar. Arkivets styrelse väljs vid årsmöte. Verksamheten finansieras genom dels medlemsavgifter samt ett årligt kommunalt bidrag från Ödeshögs kommun.

En vald styrelse tillsammans med arkivföreståndaren handhar den direkta ledningen av föreningens verksamhet. Medlemskap i den ideella föreningen erhålls samtidigt som arkivmaterial överlämnas till förvaring i arkivet. Föreningens medlemmar är lokala föreningar, organisationer, företag, enskilda personer samt stödmedlemmar som är verksamma inom Ödeshögs kommuns gränser.

Arkivutrymmets disponibla yta i skyddsrummet är totalt ca 47 kvm. Arkivet är utrustat med rullbara arkivställage vilket gör att ytorna i arkivutrymmet kan utnyttjas maximalt, samtidigt som arbetet i arkivet underlättas.Totalt har vi ca 160 hyllmeters direkt förvaringsutrymme, varav vi idag har ca 60 hyllmeter fyllda, med handlingar från ca 183st föreningar nu verkande eller upphörda.

Årligen arrangerar föreningen Arkivens Dag. Ibland visar vi samlingar, utställningar på kommunbiblioteket som finns förvarade i arkivet. ÖLA hjälper också till med råd och anvisningar för hur föreningar, företag och enskilda personer kan och ska förvara viktiga handlingar.

Ordförande Hans Rydberg, Kassör Charles Eriksson, övriga Ledamöter Christer Andersson, Ingrid Staaf, Annika Johansson, Ingvor Johansson, Jan Erik Andersson, Kommun representant ?

Arkivföreståndare

Charles Eriksson

VÅRA MEDLEMMAR

Aktiva medlemmar/föreningar

Verksamma föreningar, vilka har medlemsskap hos ÖLA. 

Boets IK, BRF Vinkeln, Centerpartiet, LO Distriktet, Roland Fransson P-arkiv, Rädda Barnen Rök/, Svanshals byalag, SPF Lysing, Stiftelsen Ingeborg. och Folke Löfs minnesfond,

Studieförbundet Vuxenskolan, Ödeshögs Arbetarekommun, Ödeshögs Hembygdsförening, Ödeshögs IK, Ödeshögs Lokal.avd. LRF, Ödeshögs Majbl.kommitte, Ödeshögs Partiet, Ödeshögs Rotaryklubb, Ödeshögs Skyttegille, ÖSAM

REGIONALT

Östergötlands Arkivförbund  www.ostergotlandsarkivförbund.se

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv är medlemmar i Östergötlands arkivförbund, tidigare benämnt ÖLFA. Det är vår regionala samarbetspartner som ger råd och anvisningar om arkivfrågor. Arkivförbundet anordnar också utbildningar och personalträffar för personal vid föreningsarkiven i Östergötland.

LÄNKAR ANDRA ARKIV  


Länsarkivet Vadstena                                                 www.riksarkivet.se/vadstena


Östergötlands Museum Linköping                           www.ostergotlandsmuseum.se


Arbetets museum Norrköping                                   www.arbetetsmuseum.se


Flygmuseet Malmslätt Linköping                             www.flygvapenmuseum.se


Riksantikvarieämbetet                                                www.raa.se