ETT STORT TACK!


Till Ödeshögs kommunbibliotek, Östergötlands Arkivförbund, Landsarkivet, Östergötlands Museum samt till alla föreningar som deltog i och som gjorde Arkivens Dag i Ödeshög den 11 november till en fin manifestation för våra historiska arkivsamlingar som finns i vår kommun                                                        Kanonerbjudande!!Köp boken om


"Ödeshögs Industrihistoria"

 

för 100kr

Projekt medel för scanning!


Stiftelsen Tranås Säteri har beviljat ÖLA arkivet projektmedel för att scanna alla foton och tidningsklipp som finns förtecknade i arkivet. Projektet har hållit på i över 1 och ett halvt år och resulterat i närmare 1800 bilder och tidningsklipp har scannats och fortsätter alltjämt.