Projekt medel för scanning!


Stiftelsen Tranås Säteri har beviljat ÖLA arkivet projektmedel för att scanna alla foton och tidningsklipp som finns förtecknade i arkivet. Projektet har hållit på i över 1 och ett halvt år och resulterat i närmare 1800 bilder och tidningsklipp har scannats och fortsätter alltjämt.